Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010

Καπιταλιστική κρίση και επαναστατική αριστερά. Κείμενα 2008

Ήδη το 2008, λίγους μήνες μετά τις πρώτες εμφανίσεις της κρίσης, το ΝΑΡ εξέδοσε μπροσούρα με ένα κείμενο πρώτων προσεγγίσεων για διάλογο. Στο κείμενο αυτό τέθηκαν ορισμένες σκέψεις και πρώτες προσεγγίσεις σε σχέση με την εν εξελίξει καπιταλιστική κρίση. Ακολούθησαν άρθρα διαλόγου και κείμενα για το ζήτημα της κρίσης.