Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011

Βασικές έννοιες μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας για το κείμενο εργασίας του ΝΑΡ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΑΡ

Βιβλιογραφία για τα ζητήματα της καπιταλιστικής κρίσης

Παρατίθεται μια ενδεικτική βιβλιογραφία, η οποία αφορά μόνο το ζήτημα της κρίσης. Είναι λίγο πολύ αντιπροσωπευτική των διαφορετικών ρευμάτων και των βασικών απόψεων που διατυπώνονται. Η βιβλιογραφία αυτή αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε η επεξεργασία του Πρώτου μέρους του "Κειμένου Εργασίας του ΝΑΡ" για την καπιταλιστική κρίση.
 

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011

Έκδοση για τα χρέη και τα ελλείμματα

Η οργάνωση Αθήνας του ΝΑΡ κυκλοφόρησε έκδοση με συλλογή κειμένων των Κ. Μαρξ, Φρ. Ένγκελς και Β. Λένιν σχετικά με τα κρατικά χρέη και ελλείμματα. Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα της έκδοσης «από τα κείμενα που περιλαμβάνονται στην έκδοση γίνεται φανερή η διαχρονική αξία των θέσεων που διατύπωσαν οι «κλασικοί», η καινοτόμος σκέψη τους στην ανάλυση των φαινομένων της εποχής τους˙ σκέψη που εξελίσσεται, δεν αποπνέει δογματισμό, ούτε διστάζει να ανασκευάζει, αφού, προκειμένου να εξαγάγει συμπεράσματα, τεκμηριώνεται με βάση την επιστημονική ανάλυση, τα γεγονότα και την εξέλιξη της εμπειρίας.»
Η έκδοση δεν σκοπεύει, φυσικά, να δώσει τις σημερινές απαντήσεις στα μεγάλα αυτά ερωτήματα και ζητήματα, αλλά να καταγράψει και επαναφέρει κείμενα από τα έργα των διανοητών για τα κομβικά θέματα του χρέους και των ελλειμμάτων ώστε να τα εντάξουμε συλλογικά στη συζήτηση και στο διάλογο που απαιτείται μέσα στον κόσμο της δουλειάς και την Αριστερά για μια νέα, προωθητική στρατηγική απάντηση στην καπιταλιστική βαρβαρότητα και κρίση. Η έκδοση εντάσσεται στη διαδικασία διαλόγου και χάραξης μιας επαναστατικής αντικαπιταλιστικής και εργατικής απάντησης στον σημερινό ολοκληρωτικό καπιταλισμό, που ως ΝΑΡ επιχειρούμε με το κείμενο εργασίας για την «καπιταλιστική κρίση» και το Πανελλαδικό Σώμα για το θέμα αυτό, μέσα στη διαδικασία προς το 3ο Συνέδριο του Νέου Αριστερού Ρεύματος.

Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

Παρουσιάστηκε το κείμενο εργασίας-ξεκινάει ο διάλογος

Ξεκίνησε ο διάλογος και η διαδικασία πρός το 3ο Συνέδριο του ΝΑΡ, με την ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης του κειμένου εργασίας για την καπιταλιστική κρίση. Η παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, είχε μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον. Παραβρέθηκαν αγωνιστές του εργατικού κινήματος, καθηγητές και διανοούμενοι, εκπρόσωποι οργανώσεων της επαναστατικής αριστεράς και συναγωνιστές από μέτωπα και κινήματα.
Την εκδήλωση άνοιξε εκ μέρους της Π.Ε. του ΝΑΡ ο σ. Γιάννης Ελαφρός, παρουσιάζοντας τους στόχους και την πορεία πρός το 3ο Συνέδριο του ΝΑΡ. Στη συνέχεια το "κείμενο εργασίας" παρουσίασε ο σ. Βασίλης Μηνακάκης, μέλος της Π.Ε. του ΝΑΡ, αναφερόμενος στις βασικές θέσεις του κειμένου. Το λόγο πήραν εκπρόσωποι οργανώσεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενώ σύντομο κλείσιμο έκανε ο σ. Αλέκος Αναγνωστάκης, μέλος της Π.Ε., που συντόνισε την εκδήλωση-παρουσίαση. Στην παρουσίαση δόθηκαν σε έκδοση το "κείμενο εργασίας" καθώς και έκδοση της Οργάνωσης Αθήνας του ΝΑΡ με συλλογή κειμένων των Μάρξ, Ένγκελς και Λένιν σχετικά με τα κρατικά χρέη και ελλείμματα.
Ανάλογες εκδηλώσεις-παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε όλες τις μεγάλες πόλεις από τις αντίστοιχες οργανώσεις του ΝΑΡ και της νΚΑ.